SHR – Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation

Gilda Skolan uppfyller kraven för SHR (Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation)
SHR är en branschorganisation för hudterapeuter i Sverige. Organisationen kvalitetsgranskar Gilda Skolan en gång om året och ser till att vi håller högsta nivå för att kunna utbilda de bästa hudterapeuterna. Målet med SHR är att höja och vidmakthålla kompetensen och kvalitetsnivån inom hudterapeutyrket och de utfärdar auktorisation för sina medlemmar. Detta innebär att du efter avslutad utbildning kan ansöka om medlemskap i SHR och då titulera dig Auktoriserad hudterapeut, en titel som är viktig för att visa att du är seriös i ditt yrke.

Den kund som besöker en Auktoriserad hudterapeut kan känna sig trygg med att den går till en terapeut med en gedigen utbildning och som innehar behandlingsskadeförsäkring. För att förtydliga SHR:s betydelse har förbundet under 2018 tagit fram emblemet ”Säker hudterapeut”. För dig som utbildar dig till hudterapeut blir det extra viktigt att välja en utbildning som är ansluten till SHR, så att du kan visa upp denna viktiga kvalitetsstämpel till dina kunder.

Läs mer om SHR