Gesällbrev

Gesällbrevet är Hantverkarnas egen kvalitetsgaranti. Gesällbrevet är ett bevis på att innehavaren är väl insatt i sitt yrke vilket de visat bland annat genom sitt Gesällprov.

För att hålla hög kvalitet och aktualitet på Gesällbreven görs bestämmelserna i nära samråd med varje yrkes branschorganisation. Idag kan man ta sitt Gesällbrev i omkring 75 olika yrken, bland annat hudterapi.

Gesällbrev i yrket hudterapeut
Du som har en SHR-godkänd examen från år 2009 eller senare kan direkt efter din utbildning ansöka om Gesällbrev, utan att avlägga något Gesällprov. Som SHR-godkänd hudterapeut anses du redan besitta så höga kunskaper inom ditt yrke och att momenten som ett Gesällprov innebär redan har prövats under skoltiden.

Kostnaden till SHR för att ansöka om Gesällbrev är 500 kr.

För att få mer information finns ett informationsblad att hämta på SHR:s interna hemsida. Där finns också ansökningsblankett. Dessa kan också beställas på kansli@shr.nu eller 08-309440.

Gilda Skolan uppfyller kraven för SHR och CIDESCO och erbjuder utbildning inom Kerstin Florian Spa filosofi.